A Sınıfı Klima

COP (coefficent of performance) değeri hesaplanarak bulunan klima sınıflarından biridir. 3.21 değerinin üstünde olanlar A sınıfı klima özelliğine kavuşurlar. Bunun anlamı daha az enerji sarf edilerek daha fazla ısı üretilmesidir.