Multi split

Çoklu split anlamına gelmektedir. Yalnızca tek dış ünitesi olmakta ve birden fazla iç ünite bu tek dış üniteye bağlanmaktadır.