ODP

Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP); kimyasal bir maddenin stratosferik ozon tabakasına olan zararlı etkisini gösteren bir sayıdır. Bir soğutucu akışkanın etkisini aynı kütledeki    R-11’in etkisi ile karşılaştıran bağıl bir değerdir. Bu nedenle R-11’in ODP değeri “1” olarak tanımlanmıştır.