Sessiz Çalışma

“Sessiz Çalışma” fonksiyonu seçildiğinde, dış ünite sesi maksimum 3 dB(A) ile standart nominal değer olan 45 dB(A)’nın çok altında çalışır. Kompresör hızı, nominal çalışma hızından daha düşük bir aralıkta, nominal kapasitenin %60’ı oranına ayarlanmıştır. Aynı zamanda dış ünitenin maksimum fon hızı nominal çalışma hızından daha düşük bir seviyeye indirilmiştir.