Yatay Salınım

Yatay hava üfleme kanadı yukarı ve aşağıya hareket ederek havanın oda içinde homojen dağılmasına yardımcı olur.